Retirada d’amiant

Què és l’amiant?

  • L’asbest, també anomenat amiant, és el nom d’un grup de sis minerals metamòrfics fibrosos, compostos de silicats de cadena doble. És un material que resisteix altes temperatures, sent un excel·lent aïllant tèrmic.
  • A causa d’aquestes especials característiques, s’ha fet servir en una gran varietat de productes manufacturats, principalment en materials de construcció. La majoria de plaques de fibrociment col·locades abans de l’any 2000 porten amiant.
  • L’amiant el podem trobar en forma de plaques de teulades ondulades o llises, canonades i dipòsits d’aigua, jardineres, teules, reixes de ventilació, xemeneies de sortides de fums… sovint en forma de fibrociment.
Retirada d'amiant SM Savall
Retirada d'amiant SM Savall

Perillositat i riscos de l’amiant

  • Aquest material és un perill per a la salut i, avui en dia, l’ús d’amiant com a material de construcció és il·legal en molts països.
  • La inhalació de fibres d’asbest pot conduir a diverses afectacions pulmonars greus, que inclouen asbestosi i càncer.
  • A principis de la dècada dels 2000 va començar a prohibir-se als països més desenvolupats i el seu ús va quedar totalment prohibit a la Unió Europea des del 2005.

Presència de l’amiant a Catalunya

A Catalunya fins a finals de l’any 2002 es van instal·lar un total de 4.260.000 tones d’amiant. En concret, 3.520.000 tones de plaques en cobertes que formen un total de 300.000.000 m2 i 740.000 tones de canonades i baixants que formen un total de 74.000 km.
Retirada d'amiant SM Savall

3.520.000 tones
de plaques en
cobertes

Retirada d'amiant SM Savall
Retirada d'amiant SM Savall

300 km2
(la superfície de Barcelona x3)

Retirada d'amiant SM Savall

740.000 tones
de canonades i
baixants

Retirada d'amiant SM Savall
Retirada d'amiant SM Savall

74.000 km
(la distància de
Barcelona a Sidney x4)

Normativa

L’exposició a la pols / fibra d’amiant posa en perill la salut dels treballadors que el manipulen o les persones que es troben en el recinte en el transcurs de les feines. Per aquest motiu, la nostra empresa ha elaborat diferents plans de retirada en els quals es detalla de forma exhaustiva el procés que s’ha de seguir per la seva eliminació dins d’uns marges de prevenció de riscos molt definits. Assegurem la salut dels nostres treballadors i la posterior descontaminació de l’espai.

Atesa la perillositat que presenta aquest material, la Unió Europea l’any 2002 va prohibir la seva utilització, producció i comercialització dels productes que el contenen.

Tot i la seva prohibició, en els treballs de rehabilitació, reparació i manteniment que comportin la manipulació de materials amb aquest contingut pot provocar l’exposició a fibres. Per aquest motiu, únicament les empreses especialitzades en aquest camp i homologades amb el certificat RERA per la Generalitat de Catalunya poden fer aquestes feines, com la nostra empresa.

NOVA NORMATIVA

La Unió Europea ha establert una nova normativa l’any 2021 per acabar amb la presència d’aquest material a Catalunya.

Aquesta normativa determina que abans del 2028, s’haurà d’haver eliminat l’amiant d’aquells edificis o infraestructures de caràcter públic o d’ús massiu i el 2032 és l’any límit per a l’eliminació total d’aquest material nociu en tot el territori.

Normativa retirada d'amiant SM Savall
Normativa retirada d'amiant SM Savall
Normativa de la Generalitat

Aïllament i protecció de maquinària i elements

Per tal de garantir que les zones de les edificacions annexes a la zona de treball no resultin contaminades, realitzem un complex precintat de totes les apertures de pas i ventilació amb els materials específics per aquests treballs.

També realitzem sectoritzacions provisionals de les zones que no disposen de paraments existents (parets), si la retirada del material no està present en la totalitat de l’edifici. Aquestes mesures d’aïllament ens permeten que durant el transcurs dels treballs, no es vegi afectada l’activitat del client fora de la zona de treball.

Aquestes mesures d’aïllament ens permeten que durant el transcurs dels treballs, no es vegi afectada l’activitat del client fora de la zona de treball.

En molts dels projectes de retirada d’amiant de cobertes de naus industrials, ens trobem amb la incompatibilitat de retirar maquinària pesada o elements que es troben en la zona de treball. Per aquest motiu, realitzem un aïllament específic per cada tipus d’element deixant-los totalment precintats i protegits.

Per tal de garantir que les zones de les edificacions annexes a la zona de treball no resultin contaminades, realitzem un complex precintat de totes les apertures de pas i ventilació amb els materials específics per aquests treballs.

També realitzem sectoritzacions provisionals de les zones que no disposen de paraments existents (parets), si la retirada del material no esta present en la totalitat de l’edifici. Aquestes mesures d’aïllament ens permeten que durant el transcurs dels treballs, no es vegi afectada l’activitat del client fora de la zona de treball.

Aquestes mesures d’aïllament ens permeten que durant el transcurs dels treballs, no es vegi afectada l’activitat del client fora de la zona de treball.

En molts dels projectes de retirada d’amiant de cobertes de naus industrials, ens trobem amb la incompatibilitat de retirar maquinaria pesada o elements que es troben en la zona de treball. Per aquest motiu, realitzem un aïllament específic per cada tipus d’element deixant-los totalment precintats i protegits.

Retirada d'amiant SM Savall
Retirada d'amiant SM Savall

Retirada d’estructures

Sovint ens trobem amb estructures metàl·liques i conductes de climatització de grans dimensions col·locats a les cobertes de les naus industrials o habitatges. La nostra empresa està especialitzada en la retirada d’aquests elements i la posterior col·locació, un cop realitzada la retirada del material amb contingut d’amiant.

Retirada d'amiant SM Savall
Retirada d'amiant SM Savall

Retira l’amiant com abans millor.
Sol·licita’ns informació i pressupost sense compromís.

Contacta