Qui som

SM SAVALL som una empresa consolidada amb més de 8 anys d’experiència en la gestió integral de projectes de retirada d’amiant arreu del territori de Catalunya.

Disposem de diferents plans de retirada d’amiant aprovats per la Generalitat de Catalunya adaptats a les necessitats de cada client. Això ens permet situar-nos a l’avantguarda del sector oferint la possibilitat d’actuar amb la major rapidesa.

Oferim la gestió completa del projecte incloent la reposició dels elements retirats valorant la necessitat de cada client, l’ús de l’edificació o la seva activitat.

Finançament a mida
Disposició de plans de retirada d’amiant amb caràcter d’urgència (execució en 24 h)

Personal altament
qualificat i format

Retirada de qualsevol material amb amiant, sigui quina sigui la seva dimensió

Implicació
mediambiental

Experiència

A Catalunya el volum de retirades d’elements amb contingut d’amiant i dissolvents valoritzats a la planta de residus on s’han gestionat, han estat en constant creixement des del 2001.
Residus a valorització Catalunya (dissolvents i amiant) en tones
Residus a valorització Catalunya (dissolvents i amiant)
La nostra empresa s’ha mantingut a l’avantguarda d’aquest sector augmentant any rere any, el nombre de retirades d’elements que contenen aquest material nociu i apostant per la seva erradicació.
La nostra empresa s’ha mantingut a l’avantguarda d’aquest sector augmentant any rere any, el nombre de retirades d’elements que contenen aquest material nociu i apostant per la seva erradicació.
Residus a valorització per part de SM Savall (dissolvents i amiant) en Mt
Residus a valorització Catalunya (dissolvents i amiant)

Qualitat

Disposem de les certificacions ISO de les següents normatives que acrediten que la nostra empresa ha superat un exhaustiu procés de validació del compliment de la normativa legal, el sistema de gestió i organització i documentació, així com dels procediments operaris en el marc de diferents activitats, entre elles la retirada d’amiant i col·locació de cobertes.
Applus ISO 9001 SM SavallApplus ISO 14001 SM SavallApplus ISO 45001 SM Savall
  • 9001:2015 Sistema de Gestió de Qualitat, amb el numero EC-10557/21
  • 14001:2015 Sistema de Gestió Ambiental, amb el numero MA-4334/21
  • 45001:2018 Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball, amb el numero PRL-4139/21

SM SAVALL està inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant – R.E.R.A (41/AB/17), homologada per la Generalitat de Catalunya, com a empresa certificada per a la retirada d’amiant, el que assegura que complim amb unes estrictes normatives de seguretat i higiene, respectant sempre el medi ambient.

Equip

Comptem amb els millors professionals i els mitjans tecnològics més innovadors per adaptar-nos a les necessitats de cada client.

El nostre equip és un dels grans pilars de la nostra empresa. Apostem per la formació continuada dels nostres operaris per estar a l’avantguarda del nostre sector i garantir una adequada política de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.

Els nostres operaris estan altament qualificats per a la realització de les tasques de retirada d’amiant. Com marca la normativa vigent, segueixen el protocol de seguretat i salut per assegurar que l’espai d’actuació queda totalment descontaminat de residus perillosos. Disposem de tots els equips de protecció homologats i específics per a aquests treballs.

Retira l’amiant com abans millor.
Sol·licita’ns informació i pressupost sense compromís.

Contacta